Norske korister søker mot massemønstringer og ambisiøse prosjekter.