Helle Baadsvik er klinisk s­osionom med spesialitet i barne- og ungdompsykiatri og ­familieterapi. Hun var en av dem ­regissørene Goksøyr & Martens rådførte seg med i arbeidet med forestillingen 
11 år. Regissørene ville ha Baads­vik med på et foreldremøte, og et møte med de 30 barna som er med i forestillingen. Møtene inngår i teatrets helse-, miljø- og sikkerhetsopplegg for barna.