Kultur

Helle Baadsvik er klinisk s­osionom med spesialitet i barne- og ungdompsykiatri og ­familieterapi. Hun var en av dem ­regissørene Goksøyr & Martens rådførte seg med i arbeidet med forestillingen 
11 år. Regissørene ville ha Baads­vik med på et foreldremøte, og et møte med de 30 barna som er med i forestillingen. Møtene inngår i teatrets helse-, miljø- og sikkerhetsopplegg for barna.

Snakk åpent

– Hvordan snakker man med barn om selvmord?

– Det kommer an på om det er barnet eller de voksne som tar initiativet. Man bør uansett snakke om det på en mest m­ulig åpen måte. Lager man mystikk av det, vil barna fylle det mystiske hullet med egne fantasier som kan være mye mer skremmende og voldsomme. Det viktigste er at barns tanker og b­ekymringer må være delt med voksne.