Slik oppsummerte forfatteren Vidar Kvalshaugs hvordan politikerne har lyktes med å sette kultur og næring på dagsorden. Kvalshaug var innleder, da politikere fra fem partier i går barket sammen på Kulturhuset i Oslo. Skjønt – selv om kultur og næring, ifølge Kvalshaug, var som «en håndgranat» som kastes mellom kulturministre og kunstnerne, så uteble de helt store konfliktene mellom de folkevalgte.