Filmmediet er særlig ­egnet til å skildre friksjonen mellom natur og kultur. Det står i mer direkte­ kontakt med sansene enn billed­kunsten og litteraturen, og er mer konkret enn musikken. En spillefilm kan dessuten – og med letthet – romme de nevnte kunstartene, det hører mer til regelen enn unntaket. Det er særlig tre genre som befatter seg med menneskehetens skvis mellom sivilisasjon og råskap; westerns, skrekkfilm/thrillere og det man kan kalle «kunstfilm».