I byen Alba Iulia i Transylvania åpnet Museikon 1. desember. Et sykehus for sinnslidende, reist på 1700-tallet, er bygget om for å vise frem områdets rike ikontradisjon. 18 millioner kroner i norske EØS-midler er brukt til omfattende restaureringsarbeid for å ta vare på kulturskattene. Riksantikvaren er norsk partner for kulturarvprosjekter i Romania og Universitetsmuseet i Bergen har bidratt med museumsvitenskapelig kompetanse.