Kultur

I byen Alba Iulia i Transylvania åpnet Museikon 1. desember. Et sykehus for sinnslidende, reist på 1700-tallet, er bygget om for å vise frem områdets rike ikontradisjon. 18 millioner kroner i norske EØS-midler er brukt til omfattende restaureringsarbeid for å ta vare på kulturskattene. Riksantikvaren er norsk partner for kulturarvprosjekter i Romania og Universitetsmuseet i Bergen har bidratt med museumsvitenskapelig kompetanse.

– Det er helt fantastisk at vi har fått mulighet til å gjøre dette prosjektet, som er helt avgjørende for å vedlikeholde og formidle den stolte arven fra området, sier kirkehistoriker Ana Dumitran som har vært lokal initiativtaker.

Bysantinsk

Det nye museet inngår i et større kulturhistorisk museum, det nest eldste i Romania.