Med sin femte diktsamling vil Trygve Skaug snakke til ungdom. Gjennom sosiale medier har han hver dag i flere år skrevet korte dikt. Leserne skriver direkte ­tilbake. Noen ber om råd og spør etter dikt som kan passe til en som har det vanskelig på den ene eller andre måten.