'Clarification' er tittelen på det 24 sider lange notatet på engelsk. Dette har Peter Handkes tyske forlag, Suhrkamp, sendt til medier i en rekke land, deriblant Sverige.

Notatet hevdes å være et 'Work in Progress' fra forlaget. Det har vært bredt omtalt i tysk presse denne uken, og møtes både med hoderysting og et spørsmål om hvilket ansvar forlaget bærer for forfatteres ytringer.

LES OGSÅ: Handkedebatten for dummies

Anklager mot Handke

Det skapte både jubel og høylytt kritikk da det tidligere i høst ble kjent at Nobelprisen i litteratur går til østerrikeren Peter Handke. Tildelingen blåste nytt liv i debatten om Handkes forhold til krigen i det tidligere Jugoslavia på 90-tallet. Handke har hatt kontakt med serbiske folkemordtiltalte ledere. Også tekstene hans har møtt kritikk: På midten av 90-tallet skrev han reiseberetninger fra Balkan der han krevde «rettferdighet for Serbia». Han er blitt beskyldt for å fortie folkemordet, og for ikke å ta ofrenes situasjon alvorlig.

Naive lesere?

Notatet fra Suhrkamp hevder å gå i rette med falske påstander om Handke. Her listes hovedanklagene opp, og de imøtegås med utsagn Handke har gitt i tidligere intervjuer, eller med sitater fra bøkene hans.

En tysk redaktør kaller måten notatet er skrevet på for oppsiktsvekkende. Enten vitner det om naivitet, eller så spiller det på at leseren er naiv, mener Wiebke Porombka i Deutschlandfunk Kultur, og påpeker at sitatene som gjengis kan se helt annerledes ut i en annen sammenheng.

– Naturligvis kan man ikke gjennom et kontekstløst sitat bevise eller motbevise noe, sier hun til kanalen, og mener det er klart at dokumentet ikke gir noen objektiv analyse. Hun peker på at dokumentet utelater sentrale sitater og poeng. Handkes ord om 'Srebrenicas mødre' er for eksempel utelatt. Dette er en tekst som regnes for å svekke påstanden om at Handke er en upolitisk forfatter. Her skrev Handke at han 'ikke tror et eneste av deres ord' (mødrenes red. anm.), at han ikke har tillit dem.

Heller ikke den siste kritikken fra forfatteren Saša Stanišić tas opp i notatet. Da han nylig vant Den tyske bokprisen, brukte han takketalen til å kritisere Handke for å gjøre litteratur til løgn, slik Vårt Land skrev 16. oktober.

Etterlyser forlagets ansvar

Redaktøren mener det er på tide å spørre ikke bare etter forfatterens ytringer, men også om hvordan man publisistisk omgås dette.

– Et slikt ansvar synes ikke å spille noen rolle hos Suhrkamp for øyeblikket, sier Porombka til egen kanal, og viser til at forlaget nå gir nå ut Handkes Jugoslavia-tekster på nytt, men uten noe etterord, redaksjonell omtale, eller forsøk på kontekstualisering.

Suhrkamp har foreløpig ikke kommentert kritikken.