Paulus var viktigere som en 
heroisk skikkelse enn som teolog i kristendommens første fase.