Kultur

Paulus var viktigere som en 
heroisk skikkelse enn som teolog i kristendommens første fase.

Dette er en av påstandene som får støtte hos et stort forskermiljø i USA, nemlig seminaret for tidlig kristendom ved Westar-instituttet.

Seminaret er oppfølgeren til det som het Jesusseminaret, og som var et internasjonalt anerkjent, men omstridt, forskermiljø. I dag arbeider de med å tegne et nytt bilde av antikkens kirkehistorie.

Skandinaviske eksperter støtter konklusjonene, men er likevel skeptiske til metodikken.