Å bruke klassiske, religiøse ikonmotiv som utgangspunkt for samtidskunst er kontroversielt, særlig innen russisk-ortodoks tradisjon.