Med boka Propaganda og motstand tar han livet av myten om at musikklivet var labert mellom 1940 og 1945. Harald Herresthal har pløyd avisene og lest hver avertering av konserter i Oslo gjennom de fem krigsårene. I faktabokser har han listet opp konsertene, hvem som har musisert og hva som er spilt og sunget. På den måten henter han fram et forholdsvis ukjent bilde av livet i det okkuperte Norge.