Tirsdag presenterte kulturminister Abid Raja (V) forslaget til ny språklov. Han kalte det en språkhistorisk hendelse. For første gang vil vi, dersom Stortinget slutter seg til forslaget, ha en samlet språklov. Datoen 12. mai var ikke tilfeldig valgt. Raja gjorde et poeng av at det skjedde på dagen 135 år etter jamnstillingsvedtaket mellom nynorsk og bokmål.