På det meste var det 3.000 ­bedehus her i landet, nesten dobbelt­ så mange som det finnes kirker. I tillegg kommer frikirker og ­religiøse forsamlingshus.