Muhammed Rafiq og Mohammed Iqbal er begge tildelt Medaljen for edel dåd, en utmerkelse som gis til personer som har utført hederlige handlinger «i forbindelse med redning av liv eller likeverdig handling».