De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand var landets første festival for kirkemusikk. Fra starten i 1971 utviklet festspillene seg til en viktig størrelse for musikklivet i Kristiansand og for regionen. Etter bortfall av støtte fra Norsk Kulturråd, ble Festspillene nedlagt i 2011 etter 40 år.