MOSUL/IRAK: Jeg står i himmelen og ser utover helvete.