– Her på Sunnmøre har det tatt lang tid å få god dekning på FM. Jeg tror ikke det er sannsynlig at det vil bygges ut et DAB-nett som kan konkurrere med det. Til det er en utbygging for dyr, forteller Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, daglig leder i den kristne lokalradioen Radio Sunnmøre.