Altertavlen fra rundt 1510 har vært til konservering i ett år og ni måneder.