Extinction Rebellion er blant annet kjent for å ha en særlig høy andel deltakere som er villige til å gå i fengsel for klimasaken.

– Når folk melder seg inn i Extinction Rebellion, spør vi dem om de er villige til å bli arrestert eller å få en domfellelse, sier Inger Østenstad.

Hun skal representere organisasjonen på en paneldebatt på Kulturhuset i Oslo tirsdag kveld, hvor det skal diskuteres om sivil motstand er et godt virkemiddel for klimabevegelsen.

Østenstad presiserer at det ikke er noe krav for å delta, men at de trenger «en fortropp» av folk som er villige til å ta disse risikoene.

– For de fleste er dette selvsagt langt utenfor komfortsonen.

– Er du selv villig til å la deg arrestere?

– Ja. Men det er ikke noe poeng i seg selv å bli arrestert. Det er bare ett våpen blant flere i vår strategi for å bringe myndighetene ut av balanse, sier Østenstad.

LES OGSÅ: Klimatoppmøtet i Katowice gikk ikke langt nok, mener forskere.

Sviktet av myndighetene

Østenstad (61) er til daglig førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har ikke et bestemt verv i organisasjonen – det er det ingen som har, presiserer hun. Strukturen er flat og desentralisert.

– «Er sivil motstand veien å gå for klimabevegelsen?» spør morgendagens paneldebatt. Så er det veien å gå?

– Ja.

– Ja?

– Ja.

– Vil du utdype?

– Myndighetene har sviktet oss fordi de ikke beskytter oss og ikke tar de nødvendige grep mot den eksistensielle trusselen vi står i. I stedet for å sikre livsgrunnlaget til befolkningen så tjener de kapitalinteressene, sier Inger Østenstad.

– Men leverer ikke politikerne bare den politikken vi som velgere har stemt fram?

– Det representative demokratiet har skapt et system som er mer opptatt av sin egen overlevelse enn av å løse disse avgjørende problemene. Systemet tåkelegger med en «fornuftstale» som er dypt ufornuftig.

– Kan det ikke bli litt enkelt å skylde på myndighetene?

– Myndighetene forteller ikke sannheten om den krisen vi står oppi. Vi er gjenstand for en massiv propaganda fra produsentene av fossilt brennstoff, og folk er dypt forvirret. Når befolkningens livsgrunnlag er truet, må den saken settes øverst på dagsorden.

LES OGSÅ: Disse etiske debattene vil prege 2019.

Ingen klandres

For Østenstad handler dette om å komme nærmere virkeligheten.

– Å erkjenne klimaproblemene innebærer skam, frykt, sorg, fortvilelse. Det er en stor intellektuell og praktisk utfordring: Hva skal vi gjøre for å snu oss rundt med den kraften og hurtigheten som må til?

– I plattformen presiseres det at dere «klandrer ingen»?

– Ja, det er viktig. Siden 1960-tallet har det helt klart vært en strategi å legge ansvaret på enkeltindividet. Selvfølgelig skal hver og en av oss slutte med å forsøple havet med plastikk, men samtidig står 100 produsenter for 70 prosent av CO2-utslippene, som skaper en forsuring i havet som tar knekken på oss. Det er myndighetene som har sviktet oss, sier Østenstad.

Extinction Rebellion har utgangspunkt i England og har raskt spredt seg til et trettitalls land. Neste aksjonsuke starter 15. april, og Østenstad håper den vil bli stor internasjonalt.

– Dette er vårt første hovedmål. Vi håper på massemobilisering også i Oslo, avslutter Østenstad.