– Folk spør meg gjerne om jeg tror på slike ting, livet etter døden og åndelige stemmer. Da synes jeg det er morsommere å si ja enn nei. Det finnes jo saker og ting det er vanskelig å forklare.