15. november 2018 feiret Den norske Forfatterforening (DnF) 125 år. «Måtte det bli en god dag mot uretten», skrev tidligere formann Thorvald Steen i en kronikk forut for feiringen. Uretten han siktet til handlet om de 17 medlemmene som i 1945 fikk eksklusjoner, karantener, bøter eller reprimander, som følge «av nasjonal svikt under krigen», altså samarbeid med okkupantene.