Nå utgis to bind med Magnus Brostrup Landstads komplette folkevisesamling, første gang utgitt i 1853. Folkeminneforsker Ørnulf Hodne har skrevet innledningskapitlene.