I henhold til aksjeloven kan enhver aksjonær foreslå at selskapet skal granskes av tingretten. Om minst ti prosent stiller seg bak forslaget, kan de kreve at tingretten ved kjennelse avgjør om det er saklig grunn for slik gransking. Jan Erik Mushom eier selv ti prosent av Mentor Medier, og kunne dermed egenhendig sikre at forslaget hans fikk den nødvendige andelen av stemmene.