Den nye, danske Bibel 2020 er skrevet i et moderne dansk med tanke på å nå unge og nye lesere. Oversetterne har sett for seg en 14 år gammel gutt når de har jobbet med språket. Hvis et ord ikke kan forstås av 14-åringen, har de funnet et mer moderne. Det har gått ut over sentrale bibelord som synd og nåde. Synd er blitt til «lovovertrædelse».