02 December 2020Bøker

Advarsler fra randsonen

To radikale bøker utfordrer sosial kontroll og «det norske» ved å rapportere, drøfte, kritisere og opplyse leseren om tilværelsen som kulturell outsider.

Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker