Etter en nedgangsperiode midt på året, ligger lesertallet i dag 1800 over samme uke i fjor.

– Hele huset har vist imponerende innsats og lesertallene viser bra økning tross vanskeligheter og oppsigelser i 2018. Vi går inn i 2019 med ekstremt god fart, og gleder oss til tallene som kommer til høsten, sier Bore.

Vekst

Han peker på god vekst og sunn økonomi og har store forventninger til kommende år.

– Samtidig vil vi møte utfordringer: Mediestøttemeldingen kommer i dag, postloven blir endret, internasjonale aktører spiser seg inn på annonsemarkedet, og vi står i en krevende omstilling fra papir til digital. Vi må jobbe knallhardt for å øke de digitale inntektene ytterligere. En ytterligere satsing på kirke- og kristenlivsstoff vil merkes i løpet av året, sier han.

Avisen satser mot å bli mindre avhengig av pressestøtte.

– Men det fordrer at vi får konkurrere på lik linje med Facebook og Google, det gjør vi ikke i dag, sier Bore.

LES MER: Kraftig vekst for Vårt Land

Leser- og opplagstall fra MBL

Norske avislesere blir mer og mer digitale. 63 prosent bruker digitale plattformer daglig. Antall papirlesere gikk ned med 9,6 prosent det siste året.

– Smarttelefonen er blitt den viktigste plattformen i folks mediehverdag. Halvparten av alle nordmenn over 12 år leser nyheter på mobil, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening.

Avisenes digitalopplag økte med 14 prosent i 2018, mens det rene papiropplaget falt 6 prosent, ifølge Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Lesertallene som ble presentert i går, viser at mediehusene har høy og stabil dekning på 78 prosent på landsbasis.

14 prosent av befolkningen leser eller ser innhold fra de målte mediene på nettbrett. Til sammen 63 prosent av befolkningen over tolv år bruker nå digitalt innhold på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett daglig. 44 prosent leser minst en avis på hverdager. Lesingen av papirutgaver går tilbake med 9,6 prosent fra 2017 til 2018, ifølge MBL.

Vårt Land hadde siste halvår en nedgang på 125 lesere på papir, mens avisen hadde en sterk økning på alle digitale plattformer.

Når det gjelder opplagstall snudde Vårt Land en stor nedgang i juli, august og september til vekst i årets siste kvartal. Dette ga en samlet vekst i opplaget fra 21.162 første halvår til 21.376 i andre halvår, en økning på 214 eksemplarer.

LES MER: Ny sjefredaktør i Vårt Land

Nye metoder

Medie-Norge er i endring, med overgang fra papir til digitale plattformer. Målingen av digitale lesertall har i 2018 vært igjennom et år med implementering av ny metode, og tallene rapporteres nå for alle enheter.

– Endringene som er gjort i digitalmålingene gjør at tallene nå speiler totaliteten og markedet på en bedre måte. Det er viktig at vi kontinuerlig videreutvikler og forbedrer målingene. Det tas hele tiden nye grep for å gjøre målingene bedre, sier Øgrey.

Analyse

Medieprofessor Sigurd Høst mener omstilling i metode og sterk dreining mot digitale produkter gjør det vanskelig å analysere tallene.

– Differansen mellom papiraviser og digitale produkter øker sterkt. Forskyvningen over mot digitale medier er blitt klart forsterket. De største abonnementsavisene er kommet lengst, og har klart størst andel hel-digitale abonnenter, sier Høst.

Årets vinnere er Klassekampen, på papir, og VG+ som digitalprodukt.

– Klassekampen skiller seg ut er et unntak som satser sterk på papir, og lager veldig god avis. De satser bredt, og har fjernet seg fra det dogmatiske, nå gir det resultat. VG+ øker sterkt, og nærmer seg 170 000 abonnenter. De har gjort seg mer og mer interessante og i kraft av suksessen flytter de flere og flere saker til betalingsplattformen, sier Sigurd Høst.