Ein lege og ein prest har utgitt ei bok om religion og kvardagsliv saman. Det er allereie spannande i seg sjølv. Men denne utgjevinga er ekstra viktig fordi­ ­legen Bushra Ishaq er muslim og Sunniva Gylver er prest i Den norske kyrkja. Dei har møtt kvarande gjennom muslimsk-kristent dialogarbeid og er venn­inner.