Hvorfor oppsøker vi ubehag? Hvorfor ser vi skrekkfilm? Enkelte tyr til teorier om katarsis – at man renser seg for gufne følelser ved å erfare dem trygt i en kinosal. At filmen er en slags punchingball, en skygge­boksepartner man tar ut sine mest primitive følelser på.