Det stritter umiddelbart litt i mot. Å skulle overvære tre timer teater om prosessen som ledet fram til Oslo-avtalen, føles som å skulle nærlese et historisk tilbakelagt kapittel man ikke kan lære mer av. Når den amerikanske dramatikeren J. T. Rogers likevel børster støv av Oslo-avtalen, har han diktet fritt rundt det dokumentariske.