Først ler vi av skapelsesberetningen og Moses. Vi ler ganske mye av Moses og av pratingen hans med Gud. Talefeilen, den brennende busken, notater han gjør på fjellet når Gud vil gi ham budene. Det er pussig nok ikke så lett å stenografere når man skal hogge i sten. Det kan ha bidratt til at det var nok med ti bud.