I 1980 ble Life of Brian forbudt i Norge fordi man fryktet at den ville krenke folks religiøse følelser. Hovedgrunnen var sluttscenen der det religiøse symbolet korset angivelig ble brukt på latterliggjørende vis.