«Sannkrim kan styrke rettsikkerheten», men har samtidig blitt «kritisert for å være ufølsomme overfor ofrene og deres familier», heter det seg på den norske wikipediasiden om true crime, sjangeren som bruker dramatiske virkemidler for å belyse virkelige kriminalsaker. Mord fascinerer skapere og publikum mest.