Plottet i Helene Uris nye roman Hålke er så kjedelig som det går an: Oslo kommune strør ikke sand i gatene midtvinters. Eldre blir innestengt i sine leiligheter på grunn av hålke. Når oppholdet innendørs begynner å bli drepende kjedelig, blir det likevel spennende lesning!