Alle er vi gitt ei mor. Hva slags forhold vi som er døtre har til mødrene våre, varierer naturligvis, men et par ting kan kanskje de fleste kjenne seg igjen i: Først nærheta og avhengigheta et barn møter mora med. Så det stadig voksende behovet for å skille seg fra henne og finne sin egen person. Og til slutt den gjentatte undringa over hvem mora er utafor morsrolla.