At det finnes forbindelser mellom nordisk kunst og de omkringliggende landene – i dette tilfelle Russland – er åpenbart, men det er sjelden vi presenteres for så mange konkrete eksempler på det som i denne utstillingen. Museet har hovedsakelige fått forsyne seg med gullbiter fra Tretjakovgalleriet i Moskva som demonstrerer en rekke korrespondanser i kunst fra slutten av 1800-tallet mellom kunstnere som Gerhard Munthe, Erik Werenskiold, Anders Zorn og russiske kunstnere som Mikhail Vrubel, Iljá Répin og Jelena Polenova.