Den arabiske våren har brakt fram i dagen den dype konflikten av mistillit mellom makthaverne og innbyggerne i de fleste statene i Midtøsten. Den manglende utviklingen av statsborgerskap kan både være en forklaring og en god innfallsvinkel til å forstå det som skjer, hevder for­fatterne av boken Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship. Den er utgitt i Storbritannia, med professor Nils A. Butenschøn som den ene av to redaktører.