Utenforskap kan fort føles som et vagt begrep. Utafor er derimot et stykke teater du kjenner på kroppen. Bak den treff­ende forestillingen spirer et fruktbart samarbeid mellom Det Norske Teatrets Svein Tindberg og JustUnity, organisasjonen som jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom. På scenen møter vi fire forskjellige ungdommer, som forteller hver sin historie om utenforskap.