Mennesker er og blir opptatt av utseende, overflate og ytre fasade. Den vakre blir lettere elsket, den stygge strever med å vinne oppmerksomhet.