Segl er på alle vis gedigent. Formatet er stort, layouten sober. Sideantallet er nesten 300, og her er det tett mellom skribenter som holder høyt nivå. Årsskriftets redaktører er Ståle Johannes Kristiansen og Peder K. Solberg. De skriver i forordet at Segl har tre hovedtemadeler: Døden og håpet, St. Teresa av Avila og betydningen av kirkekritikk. Her peker de på det som må være en meget aktuell utfordring for Den katolske kirke i dag, og kanskje ikke minst i Norge: Hvordan gi rom for en kirkelig offentlighet hvor trofaste katolikker kan tale åpent uten å bli mistenkt for å være illojale?