Ved publiseringen av Charles Darwins Artenes opprinnelse i 1859, fikk den kristne åndeligheten en knekk for livet. De som lenge hadde ønsket religionen ut av fornuftens gebet, samlet seg nå om materialisme og positivisme. Men det fantes også mange som ville forene det nye, vitenskapelige verdensbildet med en type tro eller åndelighet. Men hva slags åndelighet?