Hva er forholdet mellom hva vi trenger og redskapene vi har rundt oss?