En gruppe ungdommer møter publikum nærmest før teppet har rukket å gå opp. Som et kraftfullt, sinna kor roper de ut budskapet denne forestillingen så gjerne vil understreke: Vissheten om at vi lever i et patriarkalsk samfunn, der kvinnenes historier og synsvinkler opp gjennom historien har havnet i skyggen av det maskuline. Regissør Thorleifur Örn Arnarsson vil eksponere den destruktive maskuliniteten, holde frem for oss mannen som sitter der med all makt.