Vi har sjelden tid til å tenke over det som virkelig betyr noe. De såkalt «store spørsmål», som hva som er meningen med våre liv og hvordan vi skal forholde oss til døden, dekkes til av tacomiddager, barnehageleveringer, Netflix-serier. Hvorfor er det så vanskelig å komme til kjernen av hva ting dreier seg om?