Temaet føles umiddelbart litt forslitt: Stresset og presset i vår moderne, dekadente tid. Jaget etter sexy selfies og spektakulære statusoppdateringer. Iscenesettelsen av oss selv gjennom sosiale medier, i en evig higen etter antall «likes». Med Story, story, die ønsker koreograf Alan Lucien Øyen å gå til kjernen i denne jakten etter selvrealisering. Til anerkjennelsen som på ingen måte er ubetinget, men avhengig av suksess.