Hennes egen familiefortelling danner utgangspunktet når den danske forfatteren Merete Pryds Helle tryller frem sitt univers.