At kunst kan tene bestemte føremål, bør vere ukontroversielt å hevde. Visst er det brei semje i dei fleste kunst­interesserte krinsar å ikkje pålegge kunsten ei viss oppgåve eller funksjon, men dette handlar fyrst og fremst om å sikre at ­skapinga av kunsten er fri og utan føringar.