I trossamfunn verden over pågår det for tiden en nyoppdagelse av den stille bønnens rikdom, ja, kanskje det er mulig å si bønnens rike? I bønnens hverdagsliv går vi Gudsriket i møte, om vi skal tro visdomslæreren og forfatteren Cynthia Bourgeault.