Betegnelsen «unorsk» er en honnør til det befriende, til fenomener og mennesker som hever seg over smålige ­forventninger, som har selvtillit, mot og stil. Det er intet positivt over ­uttrykket «un-american»: På tvers av ­politiske uenigheter, synes ­samtlige amerikanere å være uni­sone i at landets grunnlovfestede ­verdier er gode i seg selv, at det kun er forvaltningen av dem det har gått skeis med.