Det ryktes at publikum både har spydd og besvimt under Sarah Kanes teaterstykke ved tidligere oppsetninger. Ordene og handlingene som springer ut av Renset trigger kanskje et sensasjonslystent publikum, men handler om så mye mer enn det. Den ytre handlingen kan like gjerne sees som et bilde på hva som rører seg i menneskets indre.