I Norge tenker man gjerne at franskmenn er mer sofistikerte. Og joda, de har hatt bedre tid og gunstigere forhold til å kultivere sin jord og sin væremåte. Men det er for eksempel ikke slik at «i Frankrike, der driver man ikke med helgefyll sånn som her». Franske byer er synlig og hørbart preget av forfriskede mennesker på fredags- og lørdagskvelder, susete håndgemeng og oppkast på Paris-fortauene forekommer.