Anmeldelse

Vi lever i en urovekkende tid på mange plan. Vi har større tilgang på utdannelse og informasjon enn noensinne, men mange bruker det på å dokumentere hva de spiser til lunsj eller se katter som spiller piano i stedet for å utdanne seg. Samtidig er det mindre vold og krig i verden enn noensinne. Mengden fattige har aldri vært mindre, på samme tid som ulikheten øker.

Om situasjonen bekymrer, kan jeg ikke tenke meg noen bedre bok å lese enn tyrkisk-amerikanske Jarrett Kobeks harselas med den pussige virkeligheten vi har havnet i.

Lik og del

Kobeks roman – for det er en roman – sparer ikke på kruttet, men det hele er gjort med en infernalsk humor og kritisk snert som både svir og vekker latteren samtidig.