Vi lever i en urovekkende tid på mange plan. Vi har større tilgang på utdannelse og informasjon enn noensinne, men mange bruker det på å dokumentere hva de spiser til lunsj eller se katter som spiller piano i stedet for å utdanne seg. Samtidig er det mindre vold og krig i verden enn noensinne. Mengden fattige har aldri vært mindre, på samme tid som ulikheten øker.